Συμμετοχή του σχολείου στους αγώνες αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το σχολείο μας θα συμμετέχει με 11 μαθητές στους αγώνες ποδοσφαίρου στα πλαίσια των αγώνων που προκήρυξε το γραφείο Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

gi