Επίσκεψη στο Μουσείο Παραδοσιακών Ενδυμασιών

Δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοιο πολιτιστικό διαμάντι στην πόλη μας. Τόσο όμορφα και προσεκτικά επιμελημένος εκθεσιακός χώρος. Πρώτη ευκαιρία επίσκεψης για εμένα, όχι όμως και των μαθητών μου. Δεν έφεραν αντίρρηση, το αντίθετο μάλιστα. Παρέα με τους μαθητές της Τετάρτης τάξης βρεθήκαμε εκεί. Γνωριμία με την παραδοσιακή ενδυμασία του χθες κατά περιοχή της Ελλάδας, έκθεση αντικειμένων και κοσμημάτων…. παιδαγωγικό παιχνίδι για καλύτερη αφομοίωση της σημασίας και αξίας των εκθεμάτων του μουσείου. Όλα “άριστα”.