Λαογραφικό Μουσείο στο σχολείο μας.

Στα πλαίσια του Μαθήματος της Γλώσσας οι Μαθητές της Β’ τάξης του 12ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας έστησε λαογραφικό μουσείο στην αίθουσα του Β1. Τα εκθέματα αποτελούνταν από παλιά αντικείμενα που οι μαθητές έφεραν από το σπίτι τους.       

Η έκθεση παρουσιάστηκε σε όλα τα παιδιά του σχολείου, στους γονείς των παιδιών της Β’ τάξης καθώς και στη Σχολική Σύμβουλο. Η ξενάγηση στο μουσείο γίνονταν από τους ίδιους τους  μαθητές οι οποίοι έδιναν σύντομες πληροφορίες για τo  κάθε σκεύος.

Η φιλοξενία των μαθητών τελείωνε με παιχνίδι από αινίγματα τα οποία είχαν βρει και παρουσίαζαν οι ίδιοι οι μαθητές.