ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΤΣΟΡΩΝΗΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑΔΑΣΚΑΛΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΑΣΚΑΛΑ Α ΤΑΞΗΣ
3ΓΙΟΛΔΑΣΗΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΑ Β ΤΑΞΗΣ
4ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΑ Γ ΤΑΞΗΣ
5ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΔΑΣΚΑΛΑ Δ1 ΤΑΞΗΣ
6ΛΟΥΡΑΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΑ Δ2 ΤΑΞΗΣ
7ΠΑΝΤΑΖΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ Ε ΤΑΞΗΣ
8ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΌΛΑΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ
9ΚΑΡΜΟΙΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
10ΓΕΝΝΑΤΟΥΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)
11ΚΕΗΣΧΡΗΣΤΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
12ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
14ΑΝΥΦΑΝΤΗΑΝΤΩΝΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15ΓΙΟΥΧΙΜΕΝΚΟΓΙΟΥΡΙΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
16ΔΡΙΤΣΑΣΙΩΑΝΝΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ