ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2ΚΑΤΣΙΩΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ Α ΤΑΞΗΣ
3ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΑΣΚΑΛΑ Β ΤΑΞΗΣ
4ΓΕΝΝΑΤΟΥΕΥΓΕΝΙΑΔΑΣΚΑΛΑ Γ ΤΑΞΗΣ
5ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΑΣΚΑΛΑ Δ ΤΑΞΗΣ
6ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ Ε1 ΤΑΞΗΣ
7ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΑΣΚΑΛΑ Ε2 ΤΑΞΗΣ
8ΜΠΟΥΡΑΣΠΕΤΡΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ
9ΔΙΑΚΟΣΙΑΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
10ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
11ΜΠΕΓΕΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
12ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
14ΑΝΥΦΑΝΤΗΑΝΤΩΝΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15ΤΣΙΡΙΓΚΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
16ΜΠΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
17ΔΕΡΒΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ