ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2ΚΑΤΣΙΩΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ Α ΤΑΞΗΣ
3ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΑΣΚΑΛΑ Β1 ΤΑΞΗΣ
4ΚΛΕΙΔΩΝΑΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΑ Β2 ΤΑΞΗΣ
5ΓΕΝΝΑΤΟΥΕΥΓΕΝΙΑΔΑΣΚΑΛΑ Γ ΤΑΞΗΣ
6ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΔΑΣΚΑΛΑ Δ ΤΑΞΗΣ
7ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ Ε1 ΤΑΞΗΣ
8ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΑΣΚΑΛΑ Ε2 ΤΑΞΗΣ
9ΜΠΟΥΡΑΣΠΕΤΡΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ
10ΔΙΑΚΟΣΙΑΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
11ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
12ΜΠΕΓΕΤΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
13ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
14ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
15ΑΝΥΦΑΝΤΗΑΝΤΩΝΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16ΤΣΙΡΙΓΚΑΧΡΙΣΤΙΝΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
17ΜΠΛΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
18ΔΕΡΒΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
19ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΑΔΑΜΑΝΤΙΑΨΥΧΟΛΟΓΟΣ