ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΤΣΟΡΩΝΗΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑΔΑΣΚΑΛΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2ΓΙΟΛΔΑΣΗΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΑ
3ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΔΑΣΚΑΛΑ
4ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΔΑΣΚΑΛΑ
5ΜΠΟΥΡΑΣΠΕΤΡΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ
6ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ
7ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΑΣΚΑΛΟΣ
8ΛΟΥΡΑΕΛΕΝΗΔΑΣΚΑΛΑ
9ΓΕΡΑΣΗΒΑΣΙΛΙΚΗΔΑΣΚΑΛΑ
10ΣΚΛΗΡΗΒΕΝΕΤΙΑΔΑΣΚΑΛΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
11ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑΔΑΣΚΑΛΑ
12ΒΟΥΒΑΤΣΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
13ΚΑΟΥΡΗΙΩΑΝΝΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
14ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
15ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥΟΛΓΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
16ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
17ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
18ΜΠΙΝΙΩΡΗΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
19ΜΟΥΚΙΔΟΥΣΟΦΙΑΜΟΥΣΙΚΟΣ