Παρουσίαση καλών πρακτικών του σχολείου μας

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 το σχολείο μας συμμετείχε στην Επιμορφωτική Ημερίδα με γενικό τίτλο:«Καλές πρακτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις & σχολικές δράσεις Σχ. Έτους 2022-23» στο πλαίσιο προγραμματισμένων δράσεων ανατροφοδοτικού χαρακτήρα των Δ.Σ. της 2ης Ενότητας της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε ο Σύμβουλος Εκπ/σης της οικείας Ενότητας κ. Μιχαήλ Πολυχρονόπουλος. Η επιμορφωτική δράση υλοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 8ου Δ.Σ. Καλαμάτας με τη συμμετοχή τριακοσίων, περίπου, εκπ/κών των Δημοτικών Σχολείων της 2ης Εν. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Το σχολείο μας συμμετείχε σε δύο παρουσιάσεις. Η πρώτη είχε θέμα : “Ο μήνας του βιβλίου”, με εισηγήτριες τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, Γκούγκουλη Δήμητρα και Πανταζή Βασιλική και η δεύτερη αφορούσε στο επιχειρηματικό εγχείρημα στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα: “Επιχειρείν…με χαμομήλι” με εισιγήτριες τις εκπαιδευτικούς Γκούγκουλη Δήμητρα και Γιολδάση Δήμητρα.

Ο μήνας του βιβλίου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο σχολείο μας και θα φροντίσουμε να γίνει παράδοση. Οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές δημιούργησαν διάφορες δράσεις με επίκεντρο το βιβλίο από 2 Μαρτίου μέχρι 2 Απριλίου.

Η δημιουργία επιχείρησης είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά με την εκπαιδευτικό Γκούγκουλη Δήμητρα και φέτος συνεχίστηκε με την προσθήκη νέου προϊόντος, του φυσικού σαπουνιού με εκχύλισμα χαμομηλιού και τη συνεργασία των δύο τάξεων και των εκπαιδευτικών τους.