Ο αχινός

Ο αχινός: Ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι! Θα ξαπλώνουμε στα βράχια και θα απλωνόμαστε κάτω από τον ήλιο σαν τον φίλο μας από την Α’ Δημοτικού τον αχινό….