ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία κιόλας αντιμετωπίζουν με πολύ αρνητικό τρόπο τη
διαφορετικότητα των άλλων παιδιών. Απέναντι σε διαφορές που έχουν να κάνουν με
την εθνικότητα, την αναπηρία ή την κοινωνική τάξη,γίνονται πολύ σκληρά.Αυτή η
σκληρότητα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των
παιδιών που την υφίστανται.Ο μόνος τρόπος απαλοιφής αυτής της συμπεριφοράς είναι
ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα του άλλου.Εξάλλου η διαφορετικότητα
αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής.
Γι?αυτό το λόγο πρέπει εμείς οι ίδιοι να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας,
έτσι ώστε να μάθουν να ζουν σε ένα περιβάλλον,όπου κυριαρχεί η ποικιλομορφία
και η διαφορετικότητα.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης,που υποστηρίζει
και ενισχύει αυτή την προετοιμασία.Δίνει ίσες ευκαιρίες μάθησης και ομαδικής
επίλυσης προβλημάτων στους μαθητές.Αναπτύσσει την προσωπική και κοινωνική
υπευθυνότητα των μαθητών για την ομαλότερη ένταξή τους στην ποικιλόμορφη κοινωνία
μας ως ενήλικες. Έτσι στα πλαίσια του εορτασμού της Πανελλήνιας Ημέρας
Σχολικού Αθλητισμού με θέμα: Ρατσισμός και Διαφορετικότητα- όλοι διαφορετικοί
όλοι ίσοι, το σχολείο μας οργάνωσε αρκετές δραστηριότητες.