Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου

Την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, οι μαθητές της Ε΄ Τάξης επισκέφτηκαν την αίθουσα φιλαρμονικής Καλαμάτας προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα που διοργάνωσε το Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου. Βασικός στόχος των εκπαιδευτικών δράσεων ήταν η κατανόηση βασικών εννοιών φυσικής, ο τρόπος που εφαρμόζεται στα κτίρια και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε πειράματα και με εμπειρικό τρόπο κατανόησαν πως μπορούν να μειώσουν την απώλεια ενέργειας και μείωση της ροής θερμότητας στα κτίρια. Στο τέλος διαμοιράστηκε ένα διαδραστικό comic book στους μαθητές για περισσότερη μελέτη μέσα από το παιχνίδι.