Η ιστορία του σχολείου μας:

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1952 με την ονομασία 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας ( ΦΕΚ. 270/30-9-52 τ.ά.)

Μετονομάστηκε σε 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας με την υπ’αριθμό 9799/20-3-1954 Απόφαση του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.79/17-4-1954 τ.β΄.

Αρχικά το σχολείο ήταν 6/θεσιο και κατά μέσο όρο φοιτούσαν σε αυτό 300 μαθητές.

Το σχολικό έτος 1972-1973 έγινε διαφοροποίηση των ορίων του σχολείου και αφαιρέθηκε τμήμα της περιοχής του με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των φοιτούντων μαθητών να φτάνει τους 200.Από τότε μέχρι σήμερα τρεις φορές ακόμα έχουν γίνει διαφοροποιήσεις στα χωροταξικά όρια του σχολείου με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών. Αιτήματα αύξησης των ορίων δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα της περιοχής περιλαμβάνει τα κτήρια του Πανεπιστημίου και κατοικίες για φοιτητές, αθλητικούς χώρους και γήπεδα, δεν έχουν ευοδωθεί. 

Το οικόπεδο  στο οποίο είναι χτισμένο το διδακτήριο – έκτασης 2.000 τ.μ. – ανήκε  στην Ιερά Μονή Δημιόβης και παραχωρήθηκε στη Σχολική Εφορεία του 12ου 6/θεσιου Δ.Σ. Καλαμάτας με συμφωνηθέν τίμημα 600 δραχμών στις 4/11/1955.

Η τεχνική μελέτη ανέγερσης και πλήρους αποπεράτωσης συντάχθηκε από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Ν. Μεσσηνίας και είχε προϋπολογισμό 8.500.000 δρχ. Η μελέτη εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμό 18/ 4-5-1974 Πρακτικό του Νομαρχιακού Ταμείου Μεσσηνίας. Η επίβλεψη ανατέθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Μεσσηνίας στον Πολιτικό Μηχανικό Βασιλάκη Νικόλαο.

Η θεμελίωση του σχολείου έγινε κατά πανηγυρικό τρόπο στις 12 το μεσημέρι στις 21 Δεκεμβρίου 1974, ημέρα Σάββατο .

Στις 13/9/1986 το διδακτήριο έπαθε σοβαρές ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό και το σχολείο στεγάστηκε σε λυόμενες εγκαταστάσεις μέχρι το Φεβρουάριο του 1991, οπότε και επανεστεγάστηκε στο διδακτήριο, αφού έγιναν σ’ αυτό οι απαραίτητες επισκευές και αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός.

Στις 27/6/1994 παραχωρήθηκε από την Ι.Σ.Εκκλησίας της Ελλάδας στο Δήμο Καλαμάτας ο ανατολικός χώρος έκτασης 3.864,75 τ.μ.  ο οποίος με τη βοήθεια του Δήμου κατά ένα μεγάλο μέρος  διαμορφώθηκε σε χώρο πρασίνου βόρεια του διδακτηρίου και το υπόλοιπο σε χώρο άσκησης αθλοπαιδιών ( προαύλιο).

Το 1991  το σχολείο προήχθη από 8/θεσιο σε 12/θεσιο. Λειτούργησε ως 12/θεσιο μέχρι το σχ. έτος 2004-2005 που υποβιβάστηκε σε 10/θεσιο με την υπ’ αριθμό 64793/Δ4/29-6-05 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ.

Ακολούθησε νέα υποβίβαση σε 9/θεσιο για να καταλήξει με την υπ’ αριθμό 71338/Δ4 Απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ ΦΕΚ 1573/27-6-2011 τ.β’. το σχολικό έτος 2011-2012 σε οργανικά  6/θεσιο σχολείο. Ως τέτοιο λειτούργησε μόνο δύο σχολικά έτη. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί  με 7 ή 8 τμήματα.

Το 1992 απέκτησε ειδική τάξη η οποία λειτούργησε έως και το σχολικό έτος 1999-2000, οπότε και καταργήθηκε.

Τη διετία 1990-1992 λειτούργησε τμήμα ΖΕΠ.

Με την υπ’ αριθμό Φ.131/1147/Γ1/1351/28-12-1998 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ ιδρύθηκε Ολοήμερο Σχολείο που τέθηκε σε λειτουργία από τις 7/12/1998.

Τα σχολικά έτη 2009-10 και 2010-11 φιλοξένησε τρεις τάξεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

Με την υπ. Αριθμ. 151.333/ΚτΠ 8561-Β΄ Απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. ΚτΠ ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο μεταστεγάστηκε σε μεγαλύτερη αίθουσα και πλήθυνε σε σταθμούς εργασίας το 2019-2020.

Από το σχολικό έτος 2020-2021 το σχολείο εντάχθηκε στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών  Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με την Υπουργική Απόφαση Φ.17/65182/Δ1/29-5-2020

Πρώτος Διευθυντής στο νέο κτήριο του σχολείου: Μπουσούνης Δημοσθένης

Τα σχολικά έτη 1978-79 και 1979-80 Διευθυντής υπηρέτησε ο Γαλάνης.

Από 1-9-1990 έως 31-8-1992 ο Σαμπαζιώτης Σταύρος.

Από το σχολικό έτος 1992-93 και για 15 έτη ( 1992-2007) Διευθυντής του σχολείου διετέλεσε ο Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης.

Από 15-11-2007 έως 18-7-2010 ο Ζαφείρης Γεώργιος .

Από 1-9-2010 έως 15-8 -2011 ο Διονυσόπουλος Κωνσταντίνος.

Από 16-8-2011 έως 21-6-2023 η Τσορώνη Ιωάννα Μαρία.

Από 21-6-2023 έως 5-9-2023 ο Μπαλιάμης Παναγιώτης

Από 6-9-2023 έως σήμερα η Γιολδάση Δήμητρα

Αριθμητικός πίνακας μαθητών 12ου Δ.Σ.Καλαμάτας

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
1952-53308
1953-54288
1954-55298
1955-56303
1956-57317
1957-58304
1958-59313
1959-60292
1960-61315
1961-62328
1962-63348
1963-64318
1964-65363
1965-66291
1066-67297
1967-68297
1968-69314
1969-70302
1970-71307
1971-72303
1972-73207
1973-74215
1974-75220
1975-76198
1976-77220
1977-78216
1978-79223
1979-80213
1980-81212
1981-82210
1982-83194
1983-84161
1984-85189
1985-86183
1986-87193
1987-88203
1988-89210
1989-90214
1990-91223
1991-92249
1992-93267
1993-94269
1994-95276
1995-96258
1996-97251
1997-98223
1998-99201
1999-00182
2000-01172
2001-02164
2002-03164
2003-04154
2004-05144
2005-06138
2006-07134
2007-08126
2008-09125
2009-10122
2010-11129
2011-12125
2012-13140
2013-14127
2014-15121
2015-16122
2016-17109
2017-18111
2018-1992
2019-20104
2020-2197
2021-2294
2022-23104
2023-24105

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας βρίσκεται στην περιοχή της πόλης που ονομάζεται Άγιος Σίδερης λόγω του ομώνυμου ναΐσκου που βρισκόταν βόρεια του σχολείου. Σήμερα μόνο ερείπια έχουν απομείνει από αυτόν.

Ο ενοριακός ναός που συνορεύει με το σχολείο είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου που εορτάζει στις 13 Νοεμβρίου κάθε χρόνο.

Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που στεγάζεται στις παλιές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ (9ο Σύνταγμα Πεζικού).

Πολύ κοντά επίσης βρίσκεται το Ανατολικό Κέντρο , ένα σύμπλεγμα βιοκλιματικών κατοικιών που αξιοποιούν τις αειφόρες πηγές ενέργειας. 

Το γήπεδο ποδοσφαίρου «Μπαχράμη», το γήπεδο του «Μεσσηνιακού» και το αθλητικό συγκρότημα της Τέντας  βρίσκονται εξαιρετικά κοντά και προσφέρουν τη δυνατότητα ενασχόλησης με τον αθλητισμό.

Το σχολείο μας λειτουργεί με μικρά τμήματα, διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε κάθε αίθουσα (Η/Υ και προτζέκτορα, πίνακες μαρκαδόρου) και έναν διαδραστικό πίνακα, cdplayers, σχολική δανειστική βιβλιοθήκη και συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

Τα προαύλιά του είναι μεγάλα και ηλιόλουστα και έχουν διαγραμμισμένα ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα βόλεϊ.

Το προσωπικό του είναι στην πλειονότητά τους αυξημένων προσόντων με επιπλέον πτυχία και εξειδικευμένες σπουδές.

Ευελπιστούμε οι απόφοιτοι του σχολείου μας να γίνουν χρήσιμοι για την κοινωνία επαγγελματίες και άνθρωποι που θα μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες που μοχθεί να μεταδώσει το σχολείο μας.