Βιωματικό Εργαστήριο με το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ Μεσσηνίας

Το  Φεβρουάριο, υλοποιήθηκε, από το Το Κέντρο Πρόληψης (ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ.) Μεσσηνίας, το βιωματικό εργαστήριο  με τους μαθητές της Δ΄ τάξης και  θέμα την αυτοεκτίμηση,  τη διαχείριση των συναισθημάτων, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα του φόβου, του θυμού, της χαράς, του άγχους.

Στόχος του εργαστηρίου επικοινωνίας ήταν οι μαθητές, μέσα από βιωματικές ομαδικές δραστηριότητες, να επεξεργαστούν την έννοια του εαυτού τους και της αυτοεκτίμησης, της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας. Με τα παιχνίδια ρόλων ήρθαν  σε επαφή με τα συναισθήματά τους, ανακάλυψαν  διαφορετικές σκέψεις, ιδέες και διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων.

Αρχικά οι μαθητές κατέγραψαν τα διαφορετικά συναισθήματα που βιώνουν καθημερινά, όπως είναι η χαρά, ο θυμός, η λύπη, φόβο, απογοήτευση και στη συνέχεια ο καθένας τους εκμυστηρεύτηκε το δικό του φόβο, συνειδητοποιώντας ότι  θαρραλέος δεν είναι αυτός που δεν αισθάνεται φόβο άλλα αυτός που τον αναγνωρίζει, τον αποδέχεται και παίρνει τις πληροφορίες που του μεταφέρει.