Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας, στην πλατεία 23ης και στη Λαϊκή αγορά

Την Πέμπτη οι μαθητές των Β, Γ και Δ1 τάξεων επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας και θαύμασαν τα διάφορα εκθέματα από την προϊστορική περίοδο μέχρι τη βυζαντινή. Παρατήρησαν τα εκθέματα διάβασαν τις επιγραφές, έθεσαν τις απορίες τους και άκουσαν με προσοχή την ξενάγηση των συνοδών εκπαιδευτικών τους.

Στη συνέχεια, πήραν το κολατσιό τους στην πλατεία 23ης Μαρτίου και επισκέφτηκαν τον ναό τωνν Αγίων Αποστόλων. Κατόπιν, περιπλανηθήκαμε στην παλιά πόλη με κατεύθυνση τη λαϊκή αγορα. Εκεί, τα παιδιά είδαν που στεγάται η ανοιχτή και η κλειστή αγορά διάφορων αγροτικών προϊόντων. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε περνώντας από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην εκκλησία της Υπαπαντής. Οι μαθητές γέμισαν εικόνες, γνώσεις και εμπειρίες.