Άσπρα αστραφτερά δοντάκια

Οι μαθητές της πρώτης δημοτικού ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων με τίτλο: «Άσπρα αστραφτερά δοντάκια». Βασικός σκοπός του εργαστηρίου ήταν να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο θέμα της προληπτικής ιατρικής, ιδιαίτερα στον τομέα της στοματικής υγιεινής, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και την καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές προκειμένου να συνδέσουν αποτελεσματικά τις σχολικές τους γνώσεις με τις ικανότητές τους, ώστε να αποκρίνονται με ευχέρεια σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα γνώρισαν τη στοματική κοιλότητα, τα όργανα που βρίσκονται σε αυτή και τις λειτουργίες που επιτελούν. Έμαθαν να αναγνωρίζουν τα είδη των δοντιών και αντιλήφθηκαν τη σπουδαιότητα της διατροφής των δοντιών. Κατανόησαν την αξία της φροντίδας των δοντιών και συνειδητοποίησαν τη σημασία της προληπτικής ιατρικής του οδοντιάτρου.