Δράση με το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια συνεργασίας με το ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ Μεσσηνίας, καλωσορίσαμε στην τάξη μας την κυρία Βλαχοπουλιώτη Φωτεινή.

Η επίσκεψη στους μαθητές της Ε΄τάξης είχε ως θέμα συζήτησης την αυτοεκτίμηση των παιδιών  και πόσο σημαντική είναι για την μετέπειτα εξέλιξή τους σε ώριμους και ευτυχισμένους ενήλικες.

Αρχικά όλοι μας δημιουργήσαμε έναν κύκλο και αφού συστήθηκαν  οι μαθητές ρωτήθηκαν αν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη αυτοεκτίμηση με τους περισσότερους μαθητές να γνωρίζουν σε γενικές γραμμές την έννοια.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν ζευγάρια και ο καθένας μιλούσε στον άλλον για τον εαυτό του προκειμένου να τον γνωρίσει καλύτερα. Στο τέλος όλοι οι μαθητές παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τον συμμαθητή τους.

Ήταν μια πολύ ωραία δράση που θα συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν ότι αυτοεκτίμηση σημαίνει γνωρίζω τις δυνατότητες μου και τις αδυναμίες μου και τις αποδέχομαι.