Διαπολιτισμικά Παραδοσιακά Παιχνίδια E-TWINNING PROJECT

Η Δ΄ τάξη του σχολείου μας συμμετέχει στο πρόγραμμα e Twinning με τίτλο : "International Cultural Games" "Διαπολιτισμικά Παραδοσιακά παιχνίδια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα, από Ελλάδα, Τουρκία, Ουκρανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Βέλγιο και Λιθουανία.
Η εκπαίδευση ξεκινά με τα παιχνίδια. Τα παιδιά σήμερα περνούν πολύ χρόνο με τα σημερινά ψηφιακά παιχνίδια. Ωστόσο, αυτά τα παιχνίδια δεν επαρκούν για τη σωματική, γνωστική, κοινωνική και γλωσσική τους ανάπτυξη. Στόχος είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, να επικοινωνήσουν με τους συνομηλίκους τους και να βελτιώσουν τους τρόπους έκφρασης τους.